1
Bạn cần hỗ trợ?

IN MINH KHÔI CAM KẾT

 Thiết kế miễn phí
 Chất lượng ISO
 Giá tốt nhất Hà Nội
 Giao hàng miễn phí
 Dịch vụ hoàn hảo

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên khi chuyển sinh hoạt đảng năm 2020

trong bai mobile

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên khi chuyển sinh hoạt đảng năm 2020 sẽ được gửi tới chi ủy chi bộ và Đảng ủy nơi Đảng viên đang công tác. Vì thế, bạn cần cập nhật thông tin mới nhất, viết trung thực và khách quan.

Bạn đang là đảng viên đang công tác tại một cơ quan. Bạn muốn xin chuyển sinh doạt Đảng sang một cơ quan khác. Trước tiên, bạn cần làm bản kiểm điểm Đảng viên gửi đến Chi ủy chi bộ và Đảng ủy mà bạn muốn xin chuyển công tác. Vậy hãy cập nhật ngay mẫu bản kiểm điểm đảng viên khi chuyển sinh hoạt đảng năm 2020 mới nhất. Trong đó sẽ bao gồm các nội dung sau đây:

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên khi chuyển sinh hoạt đảng 2020

  1. Ưu điểm khi công tác tại đơn vị cũ

  • Về tư tưởng chính trị

– Bản thân luôn ý thức được đang đứng trong hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam nên có lập trường tư tưởng vững vàng.

– Luôn trung thành, tận tụy và ủng hộ với đường lối, chủ trương đổi mới của Đảng

– Lấy chủ nghĩa Mác- Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam phấn đấu, phát triển bản thân, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

– Bản thân luôn chấp hành đúng quan điểm, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước.

– Tích cực tuyên truyền người dân thực hiện đúng đường lối chính sách của đảng.

– Không ngừng tìm tòi, học hỏi, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác cho bản thân.

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên khi chuyển sinh hoạt đảng

  • Về phẩm chất đạo đức và lối sống

– Bản thân ý thức được phải gương mẫu, giữ gìn tư cách đạo đức của một Đảng viên, luôn có lối sống lành mạnh trong sáng.

– Đấu tranh chống lại các biểu hiện tiêu cực, quan liêu, lãng phí, tham nhũng

– Vận động người dân sống, lao động, học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

– Nỗ lực xây dựng tập thể đoàn kết, tham gia tích cực các hoạt động ở chi bộ đảng và cơ quan.

– Hòa nhã, thân thiện với mọi người. Tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thưc hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

>>> Tặng bạn:Địa chỉ In phong bì cơ quan hành chính nhà nước giá rẻ Hà Nội 

  • Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao

– Bản thân là người có ý thức trách nhiệm cao trong công việc; luôn nỗ lực, tự giác hoàn thành các nhiệm vụ được giao

– Phấn đấu học tập, trau dồi kiến thức chuyên môn, áp dụng vào công việc thực tiễn

– Biết lắng nghe những ý kiến đóng góp của cấp trên, đồng nghiệp, nhân dân để hoàn thiện bản thân và công việc thực hiện tốt hơn.

– Luôn nhiệt tình, hăng hái và giúp đỡ đồng nghiệp trong công việc.

– Báo cáo kết quả và những công việc phát sinh theo đúng quy định của cấp trên

– Thường xuyên tham gia các hoạt động xây dựng tổ chức đảng ở địa phương.

– Nâng cao tinh thần phê và tự phê, rút kinh nghiệm sâu sắc trong quá trình làm việc

  1. Những khuyết điểm, hạn chế của bản thân:

  • Hạn chế của bản thân

Trong mẫu bảng kiểm điểm đảng viên khi chuyển sinh hoạt Đảng năm 2020 không thể thiếu phần đánh giá về hạn chế, khuyết điểm của bản thân. Chẳng hạn như:

– Chưa dành nhiều thời gian nghiên cứu sâu về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước

– Kiến thức về pháp luật còn hạn chế

– Chưa mạnh dạn đề xuất, đóng góp ý kiến tham mưu cho cấp trên trong việc phát huy hoạt động của Chi bộ, Đảng ủy

– Vẫn chưa quyết đoán, còn nể nang tình cảm trong công tác phê bình đồng chí, đồng nghiệp.

  • Khắc phục các nhược điểm:

– Trong thời gian sẽ cố gắng khắc phục những nhược điểm còn tồn tại, mạnh dạn đưa ra ý kiến trong các buổi sinh hoạt Chi bộ

– Linh hoạt hơn trong công việc, cương quyết đấu tranh các hành vi tham ô, tham nhũng

– Phấn đấu góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh;

– Tự ý thức về việc rèn luyện bản chất vô tư, khách quan, trung thực, mạnh dạn và nói thẳng, nói thật, chân thành;

  1. Đánh giá và xếp loại

Trong mẫu bản kiểm điểm đảng viên khi chuyển sinh hoạt Đảng năm 2020 sẽ có 2 phần đánh giá và xếp loại. Đó là của bản thân tự đánh giá và Chi bộ, Đảng ủy cũ đánh giá:

+ Xếp loại đảng viên: Đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

+ Xếp loại cán bộ, công chức: Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ.

Kính mong chi ủy chi bộ, Đảng ủy tạo điều kiện cho tôi được chuyển sinh hoạt đảng đến đơn vị mới. Tôi xin hứa luôn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên, xứng đáng là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lời Kết

Trên đây là hướng dẫn mẫu bản kiểm điểm Đảng viên khi chuyển sinh hoạt Đảng năm 2020. Các bạn hãy tham khảo để viết đầy đủ, chính xác để việc chuyển Chi bộ được thuận lợi và ấn tượng.

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên khi chuyển sinh hoạt đảng hay nhất trong năm 2020

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………………, ngày …. tháng…. năm…….

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM 

Kính gửi: – Chi uỷ chi bộ…………………..
        – Đảng uỷ………………………….

Tên tôi là:……………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày……. tháng……. năm……………

Nơi ở hiện nay:………………………………………………………………………………………………

Vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày………. tháng…….. năm………………………………………

Tại chi bộ:…………………………………………………………………………………………………….

Chính thức ngày:…………………………………………. tại chi bộ:…………………………………..

Hiện đang công tác và sinh hoạt tại chi bộ:…………………………………………………………..

Căn cứ tiêu chuẩn, nhiệm vụ của người đảng viên, tôi tự kiểm điểm như sau:

1. Về tư tưởng chính trị

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Về đạo đức, lối sống

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Về thực hiện nhiệm vụ được giao

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Về tổ chức kỷ luật

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Về khuyết điểm

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Trên đây là bản tự kiểm điểm của tôi trong quá trình sinh hoạt đảng tại Chi bộ, Đảng bộ. Nay do tôi xin được chuyển sinh hoạt đảng đến chi bộ………………………, đảng bộ…………………………….

Kính mong chi ủy chi bộ, Đảng ủy ……………………………………….. tạo điều kiện cho tôi được chuyển sinh hoạt đảng đến đơn vị mới.

Tôi xin hứa luôn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên, xứng đáng là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
(Ký và ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT CỦA CHI UỶ CHI BỘ

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………., ngày……tháng……năm……..
        T/M CHI ỦY
         BÍ THƯ

ĐẢNG UỶ ………………………………………………… XÁC NHẬN
Chữ ký đồng chí:……………………………………………………………………………………………..

    ……………., ngày…… tháng…… năm……..
T/M ĐẢNG ỦY
BÍ THƯ

Tags:

Bài viết liên quan

Sản phẩm

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TÌM SỬA 1